Privacyverklaring van THUIS IN OPRUIMEN® bij advies en coaching

Conform de Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG die op 25 mei 2018 in werking is getreden, informeert THUIS IN OPRUIMEN je in deze privacyverklaring graag over:

 • welke persoonsgegevens THUIS IN OPRUIMEN verzamelt en met welk doel
 • hoe THUIS IN OPRUIMEN persoonsgegevens bewaart en beveiligt
 • hoe lang THUIS IN OPRUIMEN persoonsgegevens bewaart
 • met wie THUIS IN OPRUIMEN persoonsgegevens deelt
 • hoe je jouw persoonsgegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen

Contactgegevens van THUIS IN OPRUIMEN:

THUIS IN OPRUIMEN is gevestigd aan Zwanenbloem 16, 7944 PV te Meppel.

Gerna Stokvis is bereikbaar via telefoonnummer 06 20 15 32 59 of via gerna@thuisinopruimen.nl.

Welke persoonsgegevens THUIS IN OPRUIMEN verzamelt en waarom

Wanneer je je aanmeldt als klant registreert THUIS IN OPRUIMEN:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele extra door jou verstrekte gegevens met betrekking tot je hulpvraag

Gegevens van klanten verzamelt THUIS IN OPRUIMEN via een telefonische intake en/of persoonlijk kennismakingsgesprek. Deze gegevens gebruikt THUIS IN OPRUIMEN om contact met je op te nemen of facturen op te maken.

Hoe THUIS IN OPRUIMEN persoonsgegevens bewaart en beveiligt

THUIS IN OPRUIMEN neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Gerna Stokvis via gerna@thuisinopruimen.nl.

Hoe lang THUIS IN OPRUIMEN persoonsgegevens bewaart

THUIS IN OPRUIMEN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor THUIS IN OPRUIMEN de gegevens verzamelt. Concreet betekent dit dat persoonsgegevens van klanten maximaal 7 jaar worden bewaard.

Met wie THUIS IN OPRUIMEN persoonsgegevens deelt

THUIS IN OPRUIMEN verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden door en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, als dit noodzakelijk is om aan één of meer wettelijke verplichtingen te voldoen of om op correcte wijze uitvoering te geven aan de werkzaamheden die zij voor jou verricht.

Hoe je jouw gegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door THUIS IN OPRUIMEN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te laten sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gerna@thuisinopruimen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk wordt gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te zenden. Let op: maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van jouw privacy. THUIS IN OPRUIMEN reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, op jouw verzoek. THUIS IN OPRUIMEN wil je er tevens op attenderen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

THUIS IN OPRUIMEN – mei 2018

Adresgegevens
 • Zwanenbloem 16
  7944 PV Meppel
 • +31 (0)6 201 532 59
 • gerna@thuisinopruimen.nl
THUIS IN OPRUIMEN

KVK: 70382425

Social